9 Ekim 2015 Cuma
Anasayfa / Yarışma / Diğer Yarışmalar / Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü

Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü

icerikk 450x137 Turmepa Sabri Ülker Çevre Ödülü

 Son Katılım: 10 Nisan 2013

 

Su, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle tüm canlılar için çok önemli bir yere sahip. Nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, küresel ısınma, kirlenme ve bilinçsiz su tüketimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstererek su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırıyor. Türkiye kişi başına kullanılabilir 1500 m3/yıl (Devlet Su İşleri) su miktarı ile Birleşmiş Milletlerin yaptığı tanıma göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Nüfus artışı ile birlikte ülkemizin gelecek yıllarda su fakiri ülkeler arasında yer alması tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Günümüzde, sınırlı su kaynakları kullanımının tüm sektörlerde sürdürülebilir olması ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dikkat edilmesi, tüm bireylerin birincil görevlerinden biri olmalı. Oysa Dünya genelinde su kaynakları hem verimli kullanılmıyor hem de kullanılan sular kirletildikten sonra arıtılmadan temiz su kaynaklarına karıştırılıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde atık suların tahmini olarak %90’ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor. Dünyada 20 saniyede bir çocuk su ile ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Her yıl 5 yaşın altında 1.8 milyon çocuğun su ile ilgili hastalıklar nedeni ile ölmesine sebep oluyor. 
Bu nedenle sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin son derece önemli olduğuna ve bu anlamda yapılan araştırmaların, gerçekleştirilen projelerin desteklenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu sayede örnek uygulamalar çoğalabilir ve su kaynaklarımız sürdürülebilir olabilir.
AMAÇ: 

Yıldız Holding ve TURMEPA, yaşamın kaynağı sularımızın korunması, su kirliliğinin azaltılması, ekosistemin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillerin su kaynaklarını rahatlıkla kullanabilmesi için, kısıtlı kaynaklar dâhilinde projeler geliştiren, toplumun bilinmeyen çevre kahramanlarının başarılarını kamuoyu ile paylaşmak ve bu konuda çalışma yapanları teşvik etmek amacıyla “”nü oluşturmuştur. Ödülün hedefi, su kaynaklarımız ve çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişilerin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum hareketlerinin örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak, paylaşmak ve özendirmektir.

ÖDÜL DALLARI: 

TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından, arkasında tüzel destekçiler olmadan, kısıtlı kaynaklarla milli servetimiz su kaynaklarımızı, doğal çevremizi korumak ve iyileştirmek amacıyla önemli örnek çalışmalar yürüten, üstün başarılar sağlamış olan kişi veya kuruma verilir. Ödülü kazanan kişi veya kurumların projeleri, genellikle, tehlike altındaki ekosistemlerin ve türlerin korunmasına, çevresel sürdürülebilirliliğin teşvikine, çevre politikalarını olumlu yönde etkilemeye, çevresel adaletin sağlanmasına ve yaşanabilir bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdır. Bu ödüle layık görülen kişi veya kurumun projelerinde, topluma ilham kaynağı olan çalışmalarını, parasal ödül tutarı sayesinde, geniş kitlelere taşıyabilme ön koşulu aranmaktadır. Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu her yıl, bir sonraki yıl ödül verilecek alanı belirler. Yukarıdaki alanlara yeni dallar eklenmesine karar verildiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır.

ÖDÜL BİÇİMİ VE TUTARI: 
  • Ödül Heykelciği
  • Para Ödülü: 100.000 TL*

* Ödül ile ilgili olarak her türlü vergisel mükellefiyet, ödül kazanana aittir. 

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI: 

Ödülün bir dalda iki aday arasında bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı iki aday arasında paylaştırılır.

ÖDÜL SONRASI PROJE DEVAM SÜREÇLERİ: 

TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü alan projenin sahibi kişi veya kurum, Jüri’ye aldığı maddi destek ile geliştireceğini taahhüt ettiği projenin safhaları ve ilerleme süreci hakkında, proje sonuçlanana kadar, Jüri’nin belirlediği dönemlerde bilgi vermekle yükümlüdür.

Başvuru için: sabriulkercevreodulu@turmepa.org.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız!